เกี่ยวกับวิทยาลัย

 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คณะผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 แผนผังวิทยาลัย
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ดาวน์โหลด

 สารสนเทศ

 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรแผนการเรียน
  ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
   และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลจังหวัดพังงา

 แผนกวิชา

 แผนกการบัญชี
 แผนกการขาย
 แผนกช่างยนต์
 แผนกช่างไฟ
 แผนกการโรงแรมและ
   การท่องเที่ยว
 แผนกสามัญสำพันธ์
 

    ข่าวด่วน
   
    ประชาสัมพันธ์
   
    กิจกรรม
   

ผู้อำนวยการ

นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ์

เข้าใช่ระบบ

username :
password :
 

 

170 ม.9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร 076-432280,087-6263795 โทรสาร 076-571123