โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 3 2
Views Today : 18
Views This Month : 121
Views This Year : 1269
Total views : 3867

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

สถิติการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.
สาขางาน แผนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่รับไว้
ช่างยานยนต์ 30 20 20
ช่างไฟฟ้ากำลัง 30 31 31
การบัญชี 20 18 18
การตลาด 10 13 13
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 10 0 0
การโรงแรม 40 32 32
อาหารและโภชนาการ 30 29 29
การท่องเที่ยว 20 9 9
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 11 11
รวมทั้งสิ้น 210 163 163
สถิติการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
สาขางาน แผนรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่รับไว้
เทคนิคเครื่องกลเรือ 10 8 8
ช่างไฟฟ้ากำลัง 20 7 7
การบัญชี 10 12 12
การตลาด 10 9 9
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 20 5 5
อาหารและโภชนาการ 20 22 22
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 14 14
รวมทั้งสิ้น 100 77 77