โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 2 5 1
Views Today : 19
Views This Month : 33
Views This Year : 218
Total views : 2816

ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รวมทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย

ผู้บริหาร                                      2        คน

ข้าราชการครูผู้สอน                     7        คน

พนักงานราชการ                        12      คน

ครูจ้างสอน                                  7        คน

ลูกจ้างประจำ                               3        คน

ลูกจ้างชั่วคราว                           17      คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564