โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 2 1
Views Today : 66
Views This Month : 78
Views This Year : 1226
Total views : 3824

ฝ่ายบริการ

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง