โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 2 1
Views Today : 65
Views This Month : 77
Views This Year : 1225
Total views : 3823

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง