Previous
Next

โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 1 8
Views Today : 54
Views This Month : 66
Views This Year : 1214
Total views : 3812

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะ

ประกาศงานพัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายวิชิต ธรรมฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง