Previous
Next

โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 2 5 1
Views Today : 19
Views This Month : 33
Views This Year : 218
Total views : 2816

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะ

ประกาศงานพัสดุ/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายคัมภีร์ นิลวรรณ

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง